LỊCH HỌC LÝ THUYẾT TẠI TRUNG TÂM

Bài 1

Ca 1 : Thời Gian : 18H00 – 20H00 Ngày : Thứ 2 Hàng Tuần

Ca 2 : Thời Gian : 15H00 – 17H00 

Nội Dung Bài Học

  • Tác hại của rượu bia đối với Người lái xe.
  • Kĩ thuật lái xe và phương pháp thi Sa hình.

Giáo Viên Hướng Dẫn

Ca 1 : P.GS : Đinh Văn Đoàn

Ca 2 : P.TS : Vi Văn Tùng

Bài 2

Ca 1 : Thời Gian : 18H00 – 20H00 Ngày : Thứ 2 Hàng Tuần

Ca 2 : Thời Gian : 15H00 – 17H00 

Nội Dung Bài Học

  • Tác hại của rượu bia đối với Người lái xe.
  • Kĩ thuật lái xe và phương pháp thi Sa hình.

Giáo Viên Hướng Dẫn

Ca 1 : P.GS : Đinh Văn Đoàn

Ca 2 : P.TS : Vi Văn Tùng

Bài 3

Ca 1 : Thời Gian : 18H00 – 20H00 Ngày : Thứ 2 Hàng Tuần

Ca 2 : Thời Gian : 15H00 – 17H00 

Nội Dung Bài Học

  • Tác hại của rượu bia đối với Người lái xe.
  • Kĩ thuật lái xe và phương pháp thi Sa hình.

Giáo Viên Hướng Dẫn

Ca 1 : P.GS : Đinh Văn Đoàn

Ca 2 : P.TS : Vi Văn Tùng

Bài 4

Ca 1 : Thời Gian : 18H00 – 20H00 Ngày : Thứ 2 Hàng Tuần

Ca 2 : Thời Gian : 15H00 – 17H00 

Nội Dung Bài Học

  • Tác hại của rượu bia đối với Người lái xe.
  • Kĩ thuật lái xe và phương pháp thi Sa hình.

Giáo Viên Hướng Dẫn

Ca 1 : P.GS : Đinh Văn Đoàn

Ca 2 : P.TS : Vi Văn Tùng